Folosirea acestui site implică acceptarea termenilor și a condiților prezentate mai jos. Vă recomandăm să citiți cu atenție toate clauzele în vederea folosirii site-ului în cele mai bune condiții.
S.C. LOTUS CARE S.R.L – Societatea Comercială S.C. LOTUS CARE S.R.L, organizată în baza legii romane, cu sediul în Str. Vistiernicul Stavrinos, Nr.15, Camera Nr.3, Bl.55, Sc.B, Et.4, Ap.30, Sector 6, Bucuresti, CUI 33509273, J40/9859/2014
SITE – Domeniul www.livadacurochii.ro; prin intermediul acestuia, UTILIZATORUL are acces la informații privind serviciile și produsele oferite de către S.C. LOTUS CARE S.R.L.
Informațiile publicate pe site sunt despre S.C. LOTUS CARE S.R.L, produsele comercializate de acesta, cât și alte informații considerate de S.C. LOTUS CARE S.R.L ca fiind de interes pentru utilizatori. Informațiile sunt puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit. Utilizatorul are obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale S.C. LOTUS CARE S.R.L, prevazute de legislația în vigoare.
Utilizatorul se obligă să acceseze și să utilizeze site-ul în scopuri și prin mijloace care să nu constituie o utilizare abuzivă.
Declinarea responsabilității
Societatea S.C. LOTUS CARE S.R.L nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site, in cazul in care acestea sunt diferite de realitate. Imaginile sunt prezentate cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imaginile expuse pe site în orice mod, datorită modificării caracteristicilor, design-ului fără notificare prealabilă. S.C. LOTUS CARE S.R.L își rezervă dreptul să modifice orice informație de pe site.
S.C. LOTUS CARE S.R.L nu se face responsabila pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționarii site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe site.
Valoarea maximă a obligațiilor Societății față de orice client în cazul nelivrarii sau livrarii necorespunzatoare este valoarea sumelor încasate de Societate de la clientul respectiv.
Garanțiile și disponibilitatea produselor
Produsele cumpărate prin intermediul site-ului www.livadacurochii.ro beneficiează de garanția obișnuită – legala – a fiecărui produs în parte.
S.C. LOTUS CARE S.R.L NU garantează disponibilitatea în stoc a produselor afișate, motiv pentru care societatea va avea dreptul de a nu livra parțial sau integral o anumită comandă în cazul în care anumite produse nu mai apar în oferta curentă a furnizorului sau nu sunt disponibile din alte motive (lipsa momentană din stoc, epuizarea ediției, etc).
Frauda
Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul site-ului www.livadacurochii.ro sau de a afecta performanțele server-ului pe care rulează site-ul www.livadacurochii.ro va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului www.livadacurochii.ro și va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care au încercat acest fapt.
DREPTURI DE AUTOR 
Întregul conținut al site-ului www.livadacurochii.ro, incluzând imagini, texte, animații, programe, scripturi și orice alte date, este proprietatea S.C. LOTUS CARE S.R.L și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris al S.C. LOTUS CARE S.R.L a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.
Pentru raportarea problemelor legate de drepturile de proprietate intelectuală, vă rugăm să ne contactați, în scris, la adresa de email: office@livadacurochii.ro
Litigii
Orice litigiu apărut între Clienți și Societate va fi rezolvată prin cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române.
Date personale
Informațiile utilizatorilor site-ului www.livadacurochii.ro sunt confidențiale și vor putea fi folosite numai pentru comunicări comerciale cu partenerii acestuia. Orice date specifice privitoare la situația și starea produselor se pot obține contactându-ne online, la coordonatele cuprinse în prezentul site.
Pe site-ul www.livadacurochii.ro, utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care survin prin accesarea contului și a parolei personale. Societatea S.C. LOTUS CARE S.R.L nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.
Securitatea datelor personale și a informațiilor
Datele personale introduse de către cumpărător vor fi folosite de Societate numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile din formularul de comandă sunt necesare pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, livrarea produselor comandate, anunțarea promoțiilor în curs etc. și nu vor fi furnizate unei terțe părți.
Societatea garantează confidențialitatea anumitor informații. Aceste date nu există fizic pe serverele care rulează site-ulwww.livadacurochii.ro, ele fiind accesibile numai de către personalul autorizat al Societății prin rețeaua internă. Fiecare utilizator are dreptul de a vedea numai propriile sale date personale pe care le-a introdus.
În cazul pierderii de informații cauzate de erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ului www.livadacurochii.ro, Societatea nu-și asumă nici o responsabilitate.
FRAUDA
Clientul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidențiale.
S.C. LOTUS CARE S.R.L declină orice responsabilitate, în situația în care un client ar fi/este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele S.C. LOTUS CARE S.R.L.
Clientul va informa S.C. LOTUS CARE S.R.L asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.
S.C. LOTUS CARE S.R.L nu promovează SPAM-ul. Orice client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site poate opta pentru dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de e-mail.
Comunicările realizate de către S.C. LOTUS CARE S.R.L prin mijloace electronice de comunicare la distanță (i.e. e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.
Urmatoarele scopuri atinse sau nu vor fi considerate tentativă de fraudare a Siteului/Conținutului S.C. LOTUS CARE S.R.L își rezervă dreptul de a pune în mișcare urmărirea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):
– de a accesa datele de orice tip ale altui Client prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă.
– de a altera sau de a modifica conținutul Site-ului sau orice corespondență expediată prin orice modalitate de către S.C. LOTUS CARE S.R.L către Client;
– de a accesa sau de a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către S.C. LOTUS CARE S.R.L către Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.
CONTACT
S.C. LOTUS CARE S.R.L publică pe site datele complete și corecte de identificare și contactare de către Client.
Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe site, Membrul sau Clientul permite S.C. LOTUS CARE S.R.L să îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând și mijloacele electronice.
Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în nici un fel un angajament din partea S.C. LOTUS CARE S.R.L de a contacta Membrul sau Clientul.
Accesarea site-ului, folosirea informaților prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificaări adresate S.C. LOTUS CARE S.R.L se realizează în mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil  Clientului și S.C. LOTUS CARE S.R.L, considerându-se astfel că acesta consimte primirea notificărilor din partea S.C. LOTUS CARE S.R.L în modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe site.
S.C. LOTUS CARE S.R.L își rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice natură, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc).
LIVRAREA 
Livrarea se face prin curier rapid. Coletul ajunge direct la adresa dumneavoastră într-un timp scurt (24 – 72 ore – în zilele lucrătoare). Costul livrarii este fix, si este comunicat in etapa premergatoarea trimiterii comenzii.
Dacă pachetul nu poate fi livrat (destinatarul nu răspunde, adresa specificată de dvs este greșită etc), veți fi contactat telefonic de către curier. Dacă nu se poate lua contact cu destinatarul, coletele rămân la curierul zonal 3 zile, după care revin la Expeditor.
Nu suntem răspunzători pentru expedieri întârziate, pierderea, distrugerea, deteriorarea, nelivrarea sau livrarea greșită a unei expedieri sau a unei părți din aceasta în cazul în care sunt generate de urmatoarele situații / circumstanțe independente de voința noastră.
NEWSLETTERE ȘI ALERTE
In momentul accesarii site-ului,UTILIZATORUL / CLIENTUL poate opta pentru abonarea la Newsletter.
Datele preluate de la Membru în scopul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor, pot și vor fi folosite de către S.C. LOTUS CARE S.R.L în limitele Politicii de confidențialitate.
Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor de către Membru sau Client se poate face în orice moment:
– Folosind legătura special destinată din cadrul oricăror newslettere și/sau alerte primite.
– Prin modificarea acceptului sau de a primi newslettere și/sau alerte și folosind pagini din zonele restrictionate, prin folosirea Contului.
– Prin contactarea S.C. LOTUS CARE S.R.L, conform cu informațiile de contactare, și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealalta sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.
Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor nu implică renuntarea la acceptul dat pentru document.
S.C. LOTUS CARE S.R.L își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newslettere și/sau alerte cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere și/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea S.C. LOTUS CARE S.R.L, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
S.C. LOTUS CARE S.R.L colectează date cu caracter personal, pe paginile Site-ului, numai cu acordul voluntar al Membrului sau al Clientului, în următoarele scopuri:
– validarea, expedierea și facturarea comenzilor către acesta;
– rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către acesta;
– pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;
– trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, în format exclusiv electronic;
– contactarea acestuia, la cererea sa voluntară;
– contactarea acestuia, în chestiuni de Relații cu Clienții;
– scopuri statistice.
Dreptul de acces la date
Oricare Client are dreptul de a obține de la S.C. LOTUS CARE S.R.L, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.
Dreptul de intervenție asupra datelor
Oricare Client are dreptul de a obține de la S.C. LOTUS CARE S.R.L, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, în mod gratuit:
– dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conforma legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
– după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
Returnarea produselor
Clientul S.C. LOTUS CARE S.R.L poate solicita returnarea produselor în urmatoarele situații:
1. Coletele prezintă deteriorari severe;
2. Produsele au fost livrate / facturate greșit. Livrarea altor produse decât cele solicitate trebuie semnalată imediat, iar Consumatorul va refuza recepția. Consumatorul poate solicita returnarea acestuia pentru înlocuire, iar, dacă produsul nu mai este pe stoc, poate opta pentru înlocuire sau rambursarea integrală a contravalorii. Dacă se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, va plăti diferența, respectiv dacă valoarea este mai mică, va primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor. Costurile de retur și de transport pentru produsul înlocuitor, dacă este cazul, sunt suportate de client.
3. Produsele prezintă defecte de fabricație;
4. Produsele au mărimi eronat comandate de către Client;
5. Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunța la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului. De asemenea, în conformitate cu art. 7 alin. 1 din OG 130/2000, Clientul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii produsului/produselor, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv. În acest caz, cheltuielile directe de returnare a produselor vor cădea, conform legii, în sarcina Clientului.
6.Dacă se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, clientul va plati diferența, respectiv dacă valoarea este mai mică, va primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor. Costurile de retur și de transport pentru produsul înlocuitor, dacă este cazul, sunt suportate de client.
7.Produsele nu se pot returna daca acestea au fost avariate de catre Client.